My Total Views! Happy ME =)

Saturday, October 8, 2011

WHY I LOVE POY - Part 12

Yesterday in the car, out of the blue Mimay asked her naynay.

Mimay: naynay tito ninis asawa ninang telo?
Naynay: hindi neng. tito ninis kapatid si ninang telo.
Mimay: kapatid yon?
Naynay: oo. ang asawa ni tito ninis si tita jona. ang asawa naman ni ninang telo si ninong dong.
Nani: neng si tito ninis,ninang telo at mamee ang magkakapatid. lam mo na po?
Mimay: bakit wala si mimay? di ako sama?

We all laugh of what Mimay said, except for Poy. Serious sya the whole time we’re having this conversation. Then suddenly he butts in.

Poy: pano ka makakasama neng eh wala ka naman kapatid? tanungin mo yang mamee mo!

Meganun bi??!! Dapat serious?!

O sha sige mamaya gawa tayo ng kapatid ni ineng, choz! :D

No comments:

Post a Comment